Montessoripedagogik – allt från grundtankar till genomförande

Montessoripedagogiken har sin grund i den lära som Maria Montessori förespråkade. Montessori föddes i Italien år 1870 och hennes pedagogik är numer välkänd och utspridd över hela världen. Montessori förespråkade att barn kan lära sig själva, allt de behöver är ett intresse för det de ska lära sig samt en inbjudan. Som forskare, pedagog och förespråkare var hon före sin tid och hade barn och kvinnor i fokus.

Montessoripedagogik – Grundtankar för denna världsomspännande lära

Montessoripedagogik bygger på de läror och observationer som Montessori gjorde när hon studerade barn och hur de lärde sig nya saker. Enligt Montessoripedagogiken har barn så kallade sensitiva perioder. Då är de särskilt benägna att lära sig nya saker, och framför allt känner de lust inför att ta in ny kunskap. För att hjälpa barn att lära sig så mycket som möjligt ska barnens lärare och föräldrar observera barnen. Och därmed ge handleda och uppmuntra deras inlärning. Istället för att kräva att kunskap lärs in ska barnen få positiv uppmuntran för att på egen hand vilja lära sig.

Enligt montessoripedagogiken ska inlärning helst ske i inbjudande lokaler som skapar en härlig stämning där du lockar till att lära sig. Glada färger, mönster och en inspirerande miljö hjälper nämligen till att väcka barns inlärningslusta.

Montessori pedagogik grundtankar:

Grundtankarna i Montessoripedagogiken är att barn ska befinna sig i en förberedd miljö, alltså där de ska ha alla möjligheter och redskap som de behöver för inlärning. De ska få frihet att lära under ansvar och både kunna lära på egen hand samt i samarbete. Barnen ska få så kallad hjälp till självhjälp, de kan till exempel använda montessorimaterial såsom en hjälpa till pall för att kunna hjälpa sig själva att lära sig matlagningskunskaper. Om de får hjälp med en barnpall kan de enklare delta i kökets arbete och lära sig.

Montessoripedagogik är något som kommer till användning i många länder världen över. Det är helt enkelt en väl genomarbetad inlärningsmetod som stöttas av många kända forskare och som visar på mycket goda resultat. Det finns många skolor som är så kallade Montessoriskolor och endast använder sig av denna lära.

Montessorimaterial för att underlätta inlärning

För att underlätta för barns lärande finns det en del material och redskap som du kan använda. Allt för att underlätta för barn att på egen hand kunna delta där de vill. Material och pedagogik är starkt sammanknippade i montessoripedagogik och det material som de använder har specifika mål.

Syftet med att använda lika material och hjälpmedel inom montessoripedagogik är att barn ska känna sig inbjudna till att lära, inkluderade och motiverade att vilja hjälpa till. På så sätt får de ett positivt sammanhang och lust att vilja lära sig.

Montessorimaterial är bland annat:

  1. En hjälpa till pall

Med en hjälpa till pall kan barn aktivt delta i kökets sysslor och matlagning redan från en ung ålder. De kan arbeta självständigt och öva sin motorik. Dessutom kan de lära sig hygien.

Montessori - montessoripedagogik - grundtankar och material

Hjälpa till pall

2. Färgglada byggklossar

Byggklossar är ett bra material redan från dess att barnen är små. De får lära sig att stapla och bygga och dessutom kan de lära sig färgerna. Dessa underbara byggklossar för barn hittar ni hos onlyhandmade.se. Klossarna är dessutom miljövänliga och tillverkas enligt zero-waste principen! Hur bra som helst och bjuder på många timmar med lek och utveckling!

Montessori färgglada klossar
Stora färgglada byggklossar

3. Pikler triangel

En pikler triangel är en superrolig klätterställning för barn som bjuder på nya utmaningar och förbättrar barnets koordination, balanssinne och motorik. Bjuder på kreativa lekar. Pikler traingel har många olika funktioner och kan monteras till exempel som en femkant eller varför inte som triangel. För att hölja stämningen ytterligare medföljer även en rutschkana!

Pikler triangel från hjalpatillpall.se
Montessoripedagogik – Pikler triangel

4. Montessorigunga

En utvecklande montessorigunga för barn från 1 år. Komplettera gärna även med en rutschkana. Perfekt montessorileksak för barn som älskar att gunga och åka kana! Passar utmärkt även som ettårspresent.

montessoripedagogik