EU inleder undersökning av TikTok 

  • admin
Fritid

Europeiska unionens reglerare har öppnat en undersökning av den populära sociala medieplattformen TikTok angående potentiella överträdelser av regler för online innehåll som syftar till att skydda barn. Detta kommer efter en serie kontroverser kring plattformens ”beroendeframkallande design”. Vad innebär den här undersökningen, och hur kan utfallet av undersökningen påverka såväl TikTok som andra underhållningplattformar?

EU-kommissionens fokus

Det som EU-kommissionen har upptäckt är att det finns risker med säkerheten och hur användare mår av att använda TikTok. De menar att det finns avsevärda risker med plattformens utformning. Det är sedan tidigare känt att plattformar som TikTok använder algoritmer som är utformade för att skapa en användarbas som stannar kvar på plattformen så länge som möjligt. Detta kan exempelvis uppnås med hjälp av algoritmer som är utformade för att vara beroendeframkallande, vilket kan vara problematiskt – framförallt när innehållet riktar in sig mot barn. Det är just det faktum att plattformarna riktar in sig mot barn som är problemet, då andra plattformar som YouTube eller svenska spelsidor kan använda algoritmer som är avsedda att få användare att stanna kvar på plattformen utan att det anses vara ett brott mot någon lag.

Tidigare kontroverser och böter

I september 2023 dömdes TikTok att betala 345 miljoner euro efter att ha brutit mot EU:s lagar om insamlandet av barns personuppgifter. Detta var första gången som TikTok fick repressalier av DPC, vilket är den ledande reglerande myndigheten i EU. Det hela handlade om hur användare som hade angett att de var under 16 år fick sina profiler satta som ”offentliga” som standard, och att TikTok inte verifierade om användaren var ett barn till en annan användares förälder. Efter domen ändrade TikTok dessa inställningar på plattformen.

Hur ser framtiden ut för TikTok och andra liknande plattformar?

Resultatet av EU:s undersökning kan bli avgörande för hur TikTok och andra plattformar som har en stor användarbas av ungdomar får lov att drivas. Exempelvis måste plattformar idag verifiera användares ålder, men det är inte alla plattformar som gör detta på ett effektivt sätt. Olämpligt innehåll kan fortfarande hamna rakt framför näsan på både ungdomar och barn, och när skadan redan är skedd är det ofta för sent för TikTok och andra plattformar att genomföra ändringar. Hur pass förebyggande dessa företag måste vara kan med andra ord förändras drastiskt. Det som EU kommissionen inte inbegriper i den här utredningen är företag som riktar in sig mot vuxna användare, men även alla casino måste genomföra utförlig verifiering när en användare registrerar sig. Exempelvis är det inte ovanligt att man måste skicka in en kopia av sitt pass eller legitimation, samt ytterligare information som stärker att man är den man utger sig för att göra. Kommer samma lagstiftning nu att appliceras på TikTok och andra liknande plattformar?

Det återstår att se utfallet av EU:s undersökning och vilka åtgärder som eventuellt kommer att vidtas för att säkerställa att TikTok och liknande plattformar uppfyller de nödvändiga säkerhetsstandarderna för sina användare. Även andra plattformar som är inriktade på barn kan hamna i blåsväder på nytt beroende på utfallet av EU-kommissionens utredning. Plattformar som Roblox och YouTube Kids är två sådana exempel, där innehållet riktar sig specifikt mot barn, och där regleringen i dagsläget är otydlig.